World Library  

Bio:
Bio information not uploaded yet.
General Information:
General information not uploaded yet.
 
 • Cover Image

La Diplomato Kiu Ridis

By: Ralph Harry

Ekzistas multaj difinoj de diplomato. Ekzemple: diplomato estas persono kiu povas distranci torton tiel ke ciu ceestanto kredas ke si ricevas la plej grandan pecon; kaj: diplomato ciam memoras la naskigtagon de virino, sed neniam memoras sian agon. Ambasadoroj, precipe se ili ne havas instrukciojn de siaj registaroj, devas certigi ke ili konservas la povon elekti taugan respondon. El tio fontas la klarigo de la diferenco inter diplomato kaj “gentlemanino” au damo:

Read More
 • Cover Image

La Blua Felibro

By: Andrew Lang

LA RAKONTOJ en ci tiu volumo estas intencitaj por infanoj, al kiuj, ni esperas, placos la malnovaj rakontoj kiuj placis al tiom da generacioj. La rakontoj de Perrault estas el la malnova Angla versio 18- jarcenta. La rakontoj el la Cabinet des Fées kaj de Madame d’Aulnoy, estis tradukitaj [Anglen]—pli precize, adaptitaj—de F-ino Minnie Wright, kiu ankau, lau afabla permeso de M. Henri Carnoy, interpretis “La bronza ringo” el lia Traditions Populaires de l’Asie Mineure ...

Read More
 • Cover Image

La Birdotimigilo de Oz

By: L. Frank Baum

La Armeo da Infanoj, kiuj siegis la Postoficejon, konkeris la Postistojn kaj liveris al mi siajn obeendajn ordonojn, insistis ke Trot kaj Kap’tano Vilcjo eniru la Landon Oz, kie Trot povos gui la kompanecon de Doroteo, Betinjo Bobin kaj Ozma, kaj la unukrura velisto povos farigi kamarado de la Stana Lignohakisto, la Vilulo, Tik-Toko kaj ciuj aliaj kuriozaj uloj logantaj en tiu mirinda felando.

Read More
 • Cover Image

La Aventuroj de Alico en Mirlando

By: Lewis Carroll
Read More
 • Cover Image

La Magio de Oz

By: L. Frank Baum

Iom kurioze, en la eventoj kiuj okazis dum la pasintaj kelkaj jaroj en nia “granda ekstera mondo”, ni povas trovi eventojn tiom mirigajn kaj inspirajn ke mi ne povas esperi egaligi ilin per rakontoj pri la Lando Oz. Tamen, “La Magio de Oz” vere estas pli stranga kaj nekutima ol io ajn kion mi legis au priaudis niaflanke de La Granda Sabla Dezerto kiu kasas de ni La Landon Oz, ec dum la jusaj ekscitaj jaroj, do mi esperas ke gi allogos vian amon je noveco.

Read More
 • Cover Image

Rinkitinko en Oz

By: L. Frank Baum

Jen rakonto kies heroo estasknabo, knabo pri kiu vi neniamantaue audis. Ankau estas knabinojen la rakonto, inkluzive de niamalnova amiko Doroteo, kaj kelkajel la rolantoj vagas tre for de laLando Oz antau ol ili ciuj kunvenasen la Smeralda Urbo por partoprenien la bankedo de Ozma. Efektive,mi kredas ke vi trovos ci tiunrakonton tre diferenca de la aliajhistorioj pri Oz, sed mi esperas ke vine malpli guos gin.

Read More
 • Cover Image

Tiktoko de Oz

By: L. Frank Baum

LA vere rimarkindasukceso de mia felibro del a pasinta j a r o , “LaMikscifona Knabino deOz,” konvinkas min kemiaj legantoj “pleje” amasla Oz-rakontojn, lau laletero de unu knabinetoskribinta al mi. Do jen,karaj, nova Oz-rakonto enkiu konigas Kaj Ceter, laRegino de Ugabuo, kiunTiktoko helpis konkerinian jaman konaton, laRegon de la Knomoj. Giankau rakontas p r iBetinjo Bobin kaj kiel,post multaj aventuroj, sifine a t i n g i s l aeksterordinaran LandonOz.

Read More
 • Cover Image

La Vojo Al Oz

By: L. Frank Baum

En la antauparolo de “Doroteo kaj la Sorcisto en Oz” mi diris ke mi deziras verki kelkajn rakontojn kiuj ne estas “Oz”-rakontoj, car mi opiniis ke mi jam verkis tute sufice pri Oz; sed de post la publikigo de tiu volumo min inundas leteroj de infanoj petegantaj min“verki pli pri Doroteo”, kaj “pli pri Oz”, kaj car mi verkas nur por placi al la infanoj mi penos respekti iliajn dezirojn.

Read More
 • Cover Image

A History of U. S. Communications Security (Volumes I and Ii);1973

By: David G. Boak

This publication consists of a series of lectures prepared and given to interns and other employees by Mr. David G. Boak in 1966. Mr. Boak is uniquely qualified to discuss the history of the US COM_SEC because he has participated significantly in most aspects of its modern development over the past twenty years.

Read More
 • Cover Image

Sarmiento Y la Patagonia

By: Francisco M. Goyogana

Es ésta una nueva obra que se suma a la vasta bibliografía sobre aquel denodado argentino que pasó su vida en permanente lucha, que se llamó Domingo Faustino Sarmiento. Pero no es una obra más, sino un especial trabajo sobre la Patagonia, que tiene por objeto desmitificar una acusación injusta que pretendió deteriorar el nombre del civilizador por antonomasia.

Read More
 • Cover Image

The Rosetta Stone, In Hieroglyphics and Greek : With Translations,...

By: Samuel Sharpe

The Rosetta Stone, in Hieroglyphics and Greek; with Translations, and an explanation of the hieroglyphical character; and followed by an appendix of kings names.

Read More
 • Cover Image

The World Factbook: 1987

By: Central Intelligence Agency

There have been some significant changes in this edition. A new Geography section has replaced the former Land and Water sections. Entries in the new section include area (total and land), comparative area, land boundaries, coastline, maritime claims, boundary disputes, climate, terrain, land use, environment, and special notes. In the Government section, a new entry on dependent areas has also been added.

Read More
 
2
|
3
|
4
|
5
|
6
Records: 101 - 112 of 112 - Pages: 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.